ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในขนมปังปิ้ง อย่าบริโภคแอลกอฮอล์เมื่อทำขนมปังปิ้ง การส่งวิดีโอเป็นการให้สิทธิ์ทั้งหมด

ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในขนมปังปิ้ง อย่าบริโภคแอลกอฮอล์เมื่อทำขนมปังปิ้ง การส่งวิดีโอเป็นการให้สิทธิ์ทั้งหมด

Vilcek Prizes for Creative Promise  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Vilcek Foundation Prizes รางวัลมูลนิธิ Vilcek มอบให้เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2549 โดยแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และประเภทหมุนเวียนในศิลปะและมนุษยศาสตร์ รางวัล Vilcek Foundation Prizes ยกย่องให้กับผู้อพยพในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และศิลปะ และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการย้ายถิ่นฐานเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

Rick Kinsel ประธานมูลนิธิ Vilcek กล่าวว่า “สภาตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่าผู้อพยพ

และบุคคลที่เกิดในต่างประเทศมีตัวแทนอย่างกว้างขวางในสาขา STEM ในสหรัฐอเมริกาซึ่งคิดเป็น 30.8% ของนักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพทั้งหมดและ 27.7% ของนักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต” Rick 

Kinsel ประธานมูลนิธิ Vilcek กล่าว “ด้วยการเน้นย้ำถึงผลกระทบที่ผู้อพยพมีต่อวิทยาศาสตร์และสังคม เราตระหนักถึงความสำคัญของการอพยพเพื่อการแพทย์ การวิจัยทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา “Jan Vilcekประธานและซีอีโอของ Vilcek Foundation กล่าวว่า “การย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐอเมริกาทำให้นักวิทยาศาสตร์มีโอกาสติดตามวิชาที่พวกเขาหลงใหลได้อย่างอิสระ และทำงานร่วมกันอย่างเปิดเผยกับคนอื่นๆ 

ในสาขาของตน” “ด้วยรางวัล Vilcek Foundation Prizes สาขา Biomedical Science เรายกย่อง

นักวิทยาศาสตร์ผู้อพยพที่โดดเด่นซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวิธีการวิจัยใหม่ ๆ และทำการค้นพบที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ”ผู้ที่เคยได้รับรางวัล Vilcek Prizes สำหรับ Creative Promise in Biomedical Science ได้แก่ Ibrahim Cissé, Hani,ผู้รับรางวัล Vilcek Prizes 

สำหรับ Creative Promise แต่ละคนจะได้รับรางวัลเงินสดไม่จำกัดจำนวน$50,000และใบรับรองที่ระลึก ผู้รับรางวัลจะได้รับการเฉลิมฉลองในแคมเปญสื่อที่เผยแพร่โดยมูลนิธิ Vilcek โดยเน้นถึงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา

ผู้สมัครต้องเกิดนอกสหรัฐอเมริกา กับผู้ ปกครองที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน และอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกา ผู้มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล Vilcek Prizes for Creative Promise in Biomedical Science ปี 2024 จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปัจจุบันต้องเป็นนักวิจัยหลักกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง ผู้รับ DACA และผู้ขอลี้ภัยควรอย่างยิ่งที่จะสมัคร

แนะนำ สล็อต666 pg